سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه دانشجويان محترم از تاريخ 94/07/01 قيمت غذاي دانشجويي 12000 و 14000ريال و غذا بصورت روز فروش ( در صورت موجود بودن ) 20000 ريال مي باشد ضمنا حداقل يکروز قبل نسبت به رزرو غذا اقدام نماييد . بعبارتي ديگر تا ساعت 8 صبح روز قبل نسبت به رزرو غذاي روز بعد اقدام نموده باشيد .